Menu

Oferta pracy

IDES od 28 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Magazynier/ Operator Wózka WidłowegoMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Przyjęcie materiałów i komponentów na magazyn
 • Przygotowanie wysyłek i załadunek przewoźnikom
 • Obsługa sprzętu transportowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zasadami użytkowania oraz przepisami bhp
 • ​Ręczne prace przy załadunku i rozładunku kontenera
 • Nadzór nad wózkami widłowymi
 • Odpowiedzialność za przemieszczanie produktów w magazynie
 • Kontrola jakościowa i ilościowa produktów przychodzących i wychodzących z magazynu
 • Dbanie o terminowy i efektywny przepływ dokumentacji magazynowej


Oczekiwania:
 • Doświadczenie w pracy na magazynie 
 • Doświadczenie w wykonywaniu prac manualnych 
 • Uprawnienia SEP
 • Praktyczna znajomość obsługi wózka widłowego - uprawnienia na wózki UDT
 • Umiejętność wymiany buli gazowej 
 • Otwartość na naukę i różnorodność wykonywanych prac ​

Firma oferuje:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca na 2 zmiany, od poniedziałku do piątku
 • Dofinansowanie do szkoleń i wakacji 
 • Paczki na świętaInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99