Menu

Oferta pracy

IDES od 28 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł spożywczy poszukuje kandydatów na stanowisko

Technik Utrzymania RuchuMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zapewnienie utrzymania ciągłości pracy i sprawności instalacji oraz maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Diagnozowanie, ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych
 • Udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych
 • Serwisowanie i przeglądy maszyn
 • Współudział w opracowywaniu planu przeglądów i napraw
 • Prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Przekazywanie informacji o zauważonych nieprawidłowościach i zaistniałych problemach
 • Współudział w realizacji inwestycji i modernizacji oraz poprawy pracy urządzeń
 • Aktualizacja i dbałość o stan dokumentacji technicznej

Oczekiwania:
 • Wykształcenie min. średnie techniczne
 • Doświadczenie w pracy w dziale Utrzymania Ruchu w firmie produkcyjnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w warunkach stresu
 • Gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana 
 • Dodatkowym atutem jest posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych 
 • Mile widziane uprawnienia energetyczne SEP
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, pneumatycznych i mechanicznych
 

Firma oferuje:
 • Pracę w  firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Umowę o pracę
 • Pakiet socjalnyInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl