Menu

Co to jest Mentoring?

MENTORINGIEM nazywamy partnerstwo dwóch osób, w którym wiarygodna i doświadczona osoba pełniąca rolę mentora wspiera drugą osobę, np. pracownika, w osiąganiu jego celów, tak aby osiągnięta poprawa skuteczności działania była trwała i żeby pracownik uzyskał większą autonomię w dalszym kierowaniu swoim rozwojem.

Mentoring to współdziałanie:

  • zmierzające do wzajemnego inspirowania się do szukania nowych rozwiązań,
  • zapewniające wsparcie w wybranej ścieżce rozwoju,
  • wykorzystujące różnorodne strategie w celu szybszego osiągnięcia sukcesu,
  • realizujące się w cyklu zaplanowanych rozmów.

Czym jest mentoring?

  • Pomaganiem komuś przebyć drogę z punktu, w którym jest obecnie do punktu, w którym chce być i … zrobić to szybciej, efektywniej niż wtedy gdyby robił to sam,
  • Pomaganiem komuś innemu rozwijać i stosować jego umiejętności, wiedzę, możliwości,
  • Pomaganiem w osiąganiu sukcesu poprzez przewodzenie, uczenie, motywowanie i bycie mistrzem.

Ogólnym celem mentoringu jest:

  • osiągnięcie doskonałości w działaniu pracownika,
  • autonomia osoby.

Mentoring nie jest techniką. Jest metodą osiągania rezultatów.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99