Menu

Projekty UE

W związku z dynamicznym w ciągu ostatnich lat rozwojem szkoleń dla podmiotów gospodarczych finansowanych lub dofinansowywanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IDES zajmuje się z sukcesem zarówno pozyskiwaniem dla swoich partnerów środków unijnych, jak też kompleksową realizacją procesów dydaktycznych. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim wiemy jakie wyzwania stawia realizowanie tego typu projektów. Dzięki dostępności zarządu IDES wzmacniamy elastyczność projektu w przypadku konieczności wprowadzania zmian i rozwiązywania problemów bieżących.

W ostatnim czasie zostało zrealizowanych przez IDES ponad 20 projektów finansowanych w ramach EFS, w których wzięło udział ponad 10 000 tysięcy osób. W tym między innymi:

 • „Rozwój potencjału i kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J.”
 • „Rozwój FUJITSU Technology Solutions w oparciu o kompetencje łódzkich pracowników”
 • „Rozwój kompetencji pracowników firmy Pamapol S.A.”
 • „Edukacja – Regiony – Regionalizacja: Program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego”
 • „Aktywni – Kreatywni – Profesjonalni. Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników Hotelu Aquarius SPA"
 • „Rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi” dla IKEA Retail Sp. z o. o.
 • „Rossmann – droga do sukcesu”
 • „Bezkonkurencyjni na rynku– program podnoszenia potencjału pracowników firmy REX-BUD Sp. z o. o.”
 • „Akademia umiejętności informatycznych GURU IT” dla Centrum Komputerowego ZETO S.A.
 • „Wysokie kompetencje gwarancją sukcesu w biznesie - szkolenia dla pracowników Magellan SA"
 • „Inwestycje w kapitał ludzki pracowników firmy Alles”
 • „Kuźnia Kadr PGE Obrót S.A. Oddział I w Łodzi”
 • „Kuźnia Liderów Sieci Alsen”
 • „Inwestycje w Kapitał Ludzki w branży elektronicznej” dla Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (TME)

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99