Menu

Proces Szkoleniowy w 3 krokach

Kiedy zaczyna się i kończy szkolenie?

Jeszcze klika lat temu powiedzianoby, że rozpoczyna się z chwilą wejścia uczestników na salę i kończy wraz z jej opuszczeniem.
Dziś dla każdego spec. ds. szkoleń i managera dbającego o rozwój swoich pracowników, naturalne jest, że szkolenie to proces szeregu następujących po sobie etapów. Efektywność tego procesu leży w jego kompleksowości. Integralnymi częściami procesu szkoleniowego są:

  1. BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH
  2. SZKOLENIE
  3. EWALUACJA SZKOLEŃ I WDROŻENIA

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99