Menu

Korzyści z Coachingu

  • Oszczędność czasu i środków finansowych. Coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych.
  • Możliwość rozwijania się w miejscu pracy i pomoc w podążaniu ścieżką kariery zawodowej.
  • Stosowanie coachingu jako wspaniałego sposobu na kontynuację i rozwój efektów treningów i szkoleń w organizacji. Wzmacnia wdrażanie pożądanych zmian, nabytej wiedzy i umiejętności, w praktyce.
  • Precyzja w działaniach, a co za tym idzie - bardzo duża skuteczność.
  • Coachingu można używać w miejscu największej potrzeby i największego wpływu. Coaching wzmacniając osobę powoduje wzmocnienie ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.
  • Pomaga promować zmianę w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania.
  • Coaching pomaga odkrywać nie poznane jeszcze i nie wykorzystane zasoby pracownika.
  • Ogromna moc coachingu jako narzędzia motywacyjnego.
  • Coaching jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z codziennymi zadaniami i obowiązkami zawodowymi. Istnieje też możliwość prowadzenia coachingu na odległość za pomocą telefonu lub maila, jako kontynuacji sesji coachingowych - spotkań.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99