Menu

Proces Coachingu

Pracując z wieloma managerami zaobserwowaliśmy jak praca coachingowa zmienia ich postawy, przekonania a także podejście do rozwiązywania problemów. Zauważyliśmy, że proces coachingowy, w odróżnieniu od doradztwa, rozwija osobę w taki sposób, że w przyszłości, jest w stanie sama rozwiązywać swoje problemy, czy też pokonywać przeszkody które spotyka.

  1. Spotkanie wstępne z coachem, ustalenie zasad, celów i metodologii.
  2. Proces coachingu – pracownicy pracują z zagadnieniami dotyczącym życia zawodowego. Pracodawca jest informowany o temacie pracy.
  3. W połowie procesu przedstawiany jest raport dla pracodawcy na temat ilości sesji i postępu pracowników, bez naruszenia zasady poufności.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99