Menu

Tematy Coachingu

Temat coachingu może zostać dowolnie wybrany przez Klienta. Przykładowe tematy to:


1. Budowanie zespołu.

2. Delegowanie zadań.

3. Efektywne zarządzanie zespołem.

4. Zarządzanie swoim rozwojem zawodowym.

5. Przechodzenie przez istotną zmianę w organizacji.

6. Wystąpienia publiczne.

7. Utrzymanie balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.

8. Rozwój postawy proaktywnej.

9. Polepszenie komunikacji.

10. Follow up szkolenia w dowolnym temacie (zarządzanie czasem, komunikacja, asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów).

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99