Menu

Rodzaje Coachingu

COACHING BIZNESOWY

Coach prowadzący coaching dla biznesmenów ma do czynienia z tematami związanymi z pracą i jej przebiegiem.


EXECUTIVE COACHING

Jest to coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu polepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych.


LIFE COACHING

Nie dotyczy obszaru życia zawodowego Klienta. Jednak w praktyce występuje zależność pomiędzy pracą a życiem Klienta. Praca jest przecież częścią życia, stąd coaching życiowy obejmuje dyskusje o pracy, tak jak coaching biznesowy często dotyka zagadnień dotyczących życia osobistego Klienta.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99