Menu

Rekrutacja pracowników

IDES dysponuje aktualną bogatą bazę pracowników produkcyjnych, okołoprodukcyjnych oraz magazynowych. Kandydaci posiadają doświadczenia zawodowe w firmach polskich oraz międzynarodowych.

Opracowaliśmy autorskie narzędzia które stosujemy w procesie rekrutacji i selekcji w celu zbadania wymaganych kompetencji np. odporność na monotonię; motywacja do pracy; rola z zespole itp.
Naszym Klientom gwarantujemy bazy „gotowych kandydatów” dopasowanych do potrzeb organizacji. W każdym momencie naszej współpracy, Klient ma możliwość otrzymać blank CV kandydatów. „Gotowi kandydaci” mają przeprowadzane testy badające profil zawodowy, jak również są po spotkaniu rekrutacyjnym z konsultantem. Są dyspozycyjni do podjęcia pracy oraz mają oczekiwania finansowe zgodne z budżetem Klienta.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99