Menu

Rekrutacja standardowa

Rekrutacja standardowa oparta jest na poszukiwaniach kandydatów przy wykorzystaniu bazy CV IDES obejmującej ponad 100 000 aplikacji oraz ogłoszeń internetowych i prasowych, dzięki którym docieramy do szerokiego grona potencjalnych kandydatów.

Realizacja projektu składa się z siedmiu etapów:

 1. Analiza zadań i kompetencji na stanowisku pracy;
 2. Przygotowanie i zamieszczenie ogłoszeń;
 3. Analiza ofert nadesłanych w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia, jak i aplikacji kandydatów znajdujących się w bazie;
 4. Rozmowy indywidualne z wybranymi kandydatami;
 5. Przeprowadzenie testów osobowości lub Assessment Center, który dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych do danej rekrutacji ćwiczeń pozwala ocenić następujące elementy:
 • Funkcjonowanie interpersonalne
 • Motywacja
 • Funkcjonowanie intelektualne
 • Osobowość
 • Predyspozycje kierownicze
 • Wiedza merytoryczna
 1. Sprawdzenie referencji;
 2. Prezentacja najlepszych kandydatów.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99