Menu

Executive search

Chcesz mieć w swoim zespole profesjonalistów?
Dzięki metodzie poszukiwań bezpośrednich Executive Search rekrutujemy najlepszych kandydatów na stanowiska wyższego szczebla wykorzystując profesjonalizm naszych konsultantów oraz świetną znajomość rynku i danej branży. W ten sposób docieramy do osób, które obecnie pracują na podobnym stanowisku, odnoszą sukcesy, a ich kompetencje są zgodne z wymaganiami Klienta.

Podczas wstępnego etapu Klient precyzuje wymagania względem kandydata, określa niezbędne dla stanowiska kompetencje oraz profil osobowościowy przyszłego pracownika.

Po tym etapie konsultanci rozpoczynają bezpośrednie poszukiwania kandydatów w danym sektorze, przedstawiają ofertę Klienta i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne.
Celem spotkania z kandydatem jest pogłębienie wiedzy na temat jego kompetencji i predyspozycji w odniesieniu do oczekiwań Klienta. Podczas rozmowy konsultant analizuje ścieżkę kariery, ocenia umiejętności interpersonalne oraz dokonuje weryfikacji referencji.

Po zakończeniu rozmów najlepsi kandydaci prezentowani są Klientowi, który otrzymuje raport dotyczący rekrutacji.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99