Menu

Pracodawco, zrób dobre wrażenie... czyli kilka słów o outplacemencie

Jak zadbać o motywację i zaangażowanie pracownika, kiedy czynniki zewnętrzne zmuszają nas do zwolnień?

Jak zwolnić dobrego specjalistę i zostawić przy tym dobre wrażenie?

Procesy i przemiany gospodarcze narzucają zmiany, które wywierają wpływ na różne segmenty oraz gałęzie rynku. Przedsiębiorcy mimo tego, że nie chcą, muszą szybko i elastycznie reagować na potrzeby rynku.

Z końcem marca tysiące pracowników w Polsce dostało wypowiedzenia. Duża część przedsiębiorstw nie ma możliwości przejścia na pracę zdalną, dlatego pracodawcy zostali zmuszeni do zawieszenia działalności lub znaczącego ich ograniczenia, co za tym idzie – zredukować wiele etatów.

Czy przedstawiciele tych firm pomyśleli wówczas o pracownikach? Co dalej będzie się z nimi działo? Jak przeprowadzić zwolnienia w bezpieczny dla firmy sposób, nie zapominając o pracowniku.

Można „zadbać” o swoich pracowników pomimo restrukturyzacji. W wielu przypadkach przepracowali przecież oni u nas długie lata. Niektóre firmy zajmujące się stricte doradztwem personalnym prócz wsparcia w kwestii zatrudnienia nowych pracowników zapewnia również wsparcie w przypadku redukcji zatrudnienia – do czego wykorzystywany jest pakiet usług określanych jako OUTPLACEMENT.

Outplacement to narzędzie, które ma za zadanie zapewnienie wsparcia pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych od pracodawcy i przede wszystkim doprowadzenie do nawiązania stosunku pracy zwalnianych pracowników z nowym pracodawcą.

 

ZALETY DLA ZWALNIANEGO PRACOWNIKA:

  • Dostęp do wyspecjalizowanego doradztwa zawodowego, szkolenia w formie warsztatowej
  • Wsparcie w zakresie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia
  • Dostosowanie programu outplacementowego do potrzeb uczestnika
  • Wsparcie emocjonalne

ZALETY DLA PRACODAWCY:

  • Sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu zwalniania pracowników
  • Ugruntowanie opinii solidnego i rzetelnego pracodawcy na rynku pracy
  • Eliminowanie poczucia niepewności wśród pozostającego personelu poprzez przekazywanie rzetelnej i jasnej informacji odnośnie zmian zachodzących w firmie
  • Zmniejszenie wśród zwalnianych poczucia niesprawiedliwości
  • Wsparcie prawnika pod kątem prawa pracy, prawa działalności gospodarczej oraz doradcy zawodowego w ramach analizy struktury zatrudnienia i opracowania strategii zmian

Outplacement to nie tylko kwestia tzw. kultury firmy. To przede wszystkim rezultat kalkulacji zysków i strat. Ważne, aby zminimalizować nieprzychylne skutki.

Usługa outplacementu rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie. Społeczeństwo nabiera świadomości, że takie programy pomagają w usprawnianiu gospodarki. Korzyści związane z wprowadzeniem tego narzędzia są znacznie wyższe, niż koszty.

Bardzo istotne jest, aby nieprzychylne skutki pandemii koronawirusa (COVID-19) związane z przymusowymi zwolnieniami przeprowadzić w bezpieczny dla pracowników sposób, aby łagodnie przejść przez trudny okres zmian. To świadczy o firmie i jej wartościach.

Właściwie przeprowadzony ouplacement staje się dla pracodawcy opłacalną inwestycją, gwarantującą korzyści zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

 

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99