Menu

Zarządzanie czasem własnym

Stan aktualny, na co przeznaczasz swój czas?

 • Wybieranie kierunku działania,
 • Wartość czasu,
 • Alokacja,
 • Pożeracze czasu,
 • Wyznaczanie priorytetów, czyli co jest najważniejsze.

Planowanie

 • Planowanie proaktywne i reaktywne,
 • Wyznaczanie celów,
 • Zasady i reguły dobrego planowania,
 • Organizacja dnia,
 • Narzędzia do planowania.

Stworzenie Indywidualnego Planu Wdrażania Zmian

 • Analiza własnych zobowiązań czasowych,
 • Stworzenie planu zarządzania własnym czasem w oparciu o techniki poznane podczas szkolenia.

Narzędzia zarządzania poprzez cele

 • Stawianie celów w oparciu o SMART,
 • Wzmocnienia faz zmiany w procesie realizacji celów,
 • Pomiar efektywności realizacji celów – opinie i fakty,
 • Techniki szybkiej mobilizacji w sytuacjach kryzysowych

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99