Menu

Feedback i radzenie sobie z krytyką

Problem i jego różne aspekty

 • Problem i jego wpływ na umysł,
 • Przedefiniowanie jako najważniejsza idea komunikacji i feedbacku w komunikacji rzeczy trudnych,
 • Strategie przedefiniowania,
 • Pytania jako technika przedefiniowania,
 • Wpływ perspektywy na postrzeganie sytuacji,
 • Strategie zmiany perspektywy - ich wpływ na zmianę postrzegania sytuacji,
 • Oddzielanie osoby od zachowania – najważniejszy aspekt sytuacji trudnych i zastosowania tego w praktyce,
 • Strategie przekazywania niewygodnych treści.

Czym jest feedback?

 • Pojęcie feedbacku,
 • Struktura feedbacku,
 • Typy i rodzaje feedbacku,
 • Potwierdzanie jako podstawowy aspekt feedbacku, a także komunikacji w sytuacjach niewygodnych,
 • Kanapka - podstawowa strategia feedbacku,
 • Metoda PRPP jako struktura feedbacku,
 • Feedback a niewygodne treści,
 • Naturalne ludzkie motywatory a feedback,
 • Sprawy trudne, realne sytuacje a postawa,
 • Rola i zastosowanie metafory w komunikacji rzeczy trudnych i w feedbacku.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99