Menu

Wyznaczanie celów

 

 1.  Rodzaje celów – długoterminowy, średnioterminowy, krótkoterminowy.
 2.  Jak wyznaczać swoje cele, żeby realizować cele firmy.
 3.  Zmiany nawyków a realizowanie celów.
 4.  Samodyscyplina w realizacji celów.
 5.  Przekładanie celów na zadania.
 6.  Technologia wyznaczania właściwych celów.
 7.  Strategie wzmacniające proces wprowadzania zmiany.
 8.  Kierowanie, kontrolowanie i monitorowanie procesu realizacji celów.
 9.  Ograniczające przekonania, założenia – wszystko to, co blokuje nasz system realizacji celów.
 10.  Proaktywność i reaktywność.
 11.  Analiza SWOT.
 12.  Rangowania zadań, określania priorytetów.
 13.  Realizacja celów i sukces sprzedażowy: jak tego dokonać.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99