Menu

Techniki zwiększania motywacji do pracy i radzenia sobie ze stresem

Trening automotywacji, proaktywności i samodoskonalenia

 • Rozpoznawanie różnic pomiędzy przekonaniem a doświadczeniem,
 • Diagnoza własnych predyspozycji do odnoszenia sukcesów,
 • Zmiana ograniczających przekonań,
 • Analiza własnych motywatorów do pracy w odniesieniu do współczesnych teorii motywacji.

Wpływ programów podświadomości na sukces osobisty i zawodowy

 • Funkcjonowanie umysłu – działanie lewej i prawej półkuli mózgowej,
 • Rozpoznawanie różnic pomiędzy przekonaniem a doświadczeniem,
 • Rozpoznawanie blokad umysłowych i deformacji myślowych,
 • Siła twórczego myślenia w podejściu do nowych wyzwań.

Zapoznanie z metodami pracy nad umysłem i kształtowanie podstawowych umiejętności wprowadzania zmian

 • Siła pozytywnego myślenia,
 • Techniki afirmacji,
 • Techniki wizualizacji,
 • Przeramowanie pozytywne,
 • Metaprogramy.

Radzenie sobie ze stresem

 • Fizjologia reakcji stresowej – reakcje organizmu,
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej.

Stres, a wypalenie zawodowe

 • Syndrom wypalenia zawodowego: proces, czynniki predysponujące, przejawy,
 • Czynniki chroniące i przeciwdziałające wypaleniu w aspekcie działań, organizacji i działań indywidualnych,
 • Związek myśli i emocji w aspekcie stresu i wypalenia zawodowego.

Rozwijanie w sobie odporności na stres

 • Fizjologiczna odporność – zasady regeneracji fizycznej organizmu,
 • Psychologiczna odporność zasady utrzymywania higieny zdrowia psychicznego,
 • Społeczna odporność – wsparcie z otoczenia zawodowego i osobistego, zdolność współpracy w zespole,
 • Rozwijanie własnych zainteresowań,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99