Menu

Komunikacja

Werbalne i niewerbalne techniki komunikacyjne i ich praktyczne wykorzystanie

 • Aktywne słuchanie jako podstawa efektywnej rozmowy,
 • Jak słuchać i być słuchanym,
 • Formułowanie pytań otwartych i zamkniętych,
 • Rola i znaczenie pytań w sytuacjach skomplikowanych,
 • Werbalne bariery w komunikacji - przeszkody w komunikowaniu się i sposoby ich przezwyciężania,
 • Różnice w percepcji,
 • Różnice językowe,
 • Szum informacyjny,
 • Parafraza,
 • Odzwierciedlenie,
 • Asertywność i jej znaczenie w komunikacji,
 • Niewerbalne aspekty  komunikacji w sytuacjach trudnych,
 • Idea dopasowania a sytuacje trudne,
 • Style myślenia, ich wpływ na komunikację, czyli jak dopasować komunikację do osobowości    odbiorcy,
 • Emocje a sytuacje trudne i konfliktowe,
 • Wpływanie na kierunek uwagi rozmówcy,
 • Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami - najważniejsze aspekty i strategie.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99