Menu

Opis i wartościowanie stanowisk

Każde stanowisko pracy ma precyzyjne i ściśle określone miejsce w organizacji przedsiębiorstwa oraz odgrywa ważną i istotną rolę w jego funkcjonowaniu. Opis stanowiska pracy polega na dostarczeniu pełnych informacji dotyczących miejsca danego stanowiska w strukturze organizacyjnej, jego wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych, niezbędnego wyposażenia, zakresu obowiązków, ich stopnia trudności, powierzonej odpowiedzialności oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Opis i wartościowanie stanowisk IDES pozwala na:
określenie stanowiska i wskazanie jego miejsca w strukturze przedsiębiorstwa, podjęcie decyzji dotyczących: szkoleń, rekrutacji, klasyfikacji, ruchów kadrowych, zweryfikowanie prac wykonywanych na danym stanowisku, tak aby dokładnie odzwierciedlały rzeczywisty i obiektywny zakres obowiązków tego stanowiska, stworzenie właściwej polityki wynagrodzeń, prowadzenie skutecznego zarządzania personelem.

Opis stanowiska pracy:

 • Wskazuje miejsce i rolę stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Ustala rzeczywisty i optymalny zakresu zadań na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Dopasowuje obowiązki do rzeczywistych wymagań stanowiska
 • Wskazuje i określa możliwości poprawy i rozwoju pracy w przedsiębiorstwie

Wartościowanie stanowisk pracy ułatwia zarzadzanie firmą

 • Wycena stanowisk dokonywana jest na podstawie zbioru zdefiniowanych podczas procesu kryteriów uwzględniających specyfikę danej organizacji.
 • Wartościowanie jest procesem wyceny trudności i złożoności pracy dokonywanym na podstawie określonych kryteriów
 • Metoda analityczno – punktowa pozwala na przedstawienie wartości stanowisk za pomocą liczb co umożliwia ich porównywanie i nadanie mu określonej wartości w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Daje oszczędność czasu i łatwość w określeniu nowej wartości stanowiska w sytuacji konieczności zmiany zadań

Dzięki IDES organizacje mogą:

 • Wprowadzić wartościową i logiczną metodologię ściśle współpracującą z innymi procesami HR w ramach organizacji
 • Ustalić precyzyjnie kryteria opisu i wartościowania uwzględniając nie tylko specyfikę przedsiębiorstwa lecz również warunki pracy pracowników
 • Przeprowadzić obiektywną wycenę stanowisk, aby opracować najlepszą dla przedsiębiorstwa hierarchię stanowisk
 • Stworzyć skuteczną i obiektywną politykę wynagrodzeń, opartą na taryfikatorze, przejrzystą i zrozumiałą dla każdego pracownika

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99