Menu

Seminarium Bolońskie

Dnia 11 grudnia 2013 roku na Politechnice Łódzkiej odbyło się Seminarium Bolońskie, na którym ze strony pracodawców - Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes IDES Consultants Polska, brała udział w panelu dyskusyjnym.

W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 100 osób w tym przedstawiciele z różnych uczelni wyższych i instytucji z całej Polski, a Organizatorami wydarzenia byli:

FRSE_logo.jpgprogram_UsPCZ_logo.jpgklub500.pngPL_logo.jpg

Seminarium to dotyczyło „Roli pracodawców w procesie kształcenie studentów”, a jego celem był:

 • dialog pomiędzy przedstawicielami uczelni i świata pozaakademickiego (przemysłu, biznesu, otoczenia uczelni) podnoszący świadomość obydwu stron co do znaczenia i możliwych form współpracy w celu przygotowania oferty dydaktycznej uczelni rozwijającej kompetencje absolwentów oczekiwane przez przyszłych pracodawców;
 • zaprezentowanie bieżących reform/zmian w europejskim i polskim szkolnictwie wyższym;
 • przedstawienie wyników badań opisujących oczekiwania pracodawców względem pracowników;
 • przedyskutowanie oczekiwanych i możliwych do realizacji rozwiązań w zakresie praktycznego profilu kształcenia oraz praktyk studenckich.

Podczas Seminarium zostały przeprowadzone dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dyskusja dotyczyła „Kompetencji pożądanych przez pracodawców” oraz „Wyników badań rynku prowadzonych w Polsce i Europie”. W dyskusji tej swoje opinie przedstawiali pracodawcy:

 • Wirginia Gostomczyk-Urbańska - Prezes IDES Consultants Polska
 • Andrzej Moszura - ekspert gospodarczym, były prezesem Philips Lighting Poland
 • Barbara Matyaszek-Szarek - prezes Heuresis, członek zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców
 • Daniel Marciniak - Prototype International Project Manager, Faurecia Automotive Polska

Druga dyskusja panelowa dotyczyła „Profilu praktycznego studiów i praktyki - zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia
Dyskusja ta prowadzona była z punkt widzenia uczelni i pracodawców:

 • Agnieszki Jackowskiej-Durkacz - dyrektora zarządzającego Infosys BPO Poland
 • Marka Gagis - Supply Chain Manager, Corning Cables System Polska
 • Moniki Rybińskiej-Gawinowskiej - kierownika Działu Rozwoju Procesów i Technologii, ABB Polska

Tematyka seminariów została tak zdefiniowana, żeby wyłonić można było ich trzy różne profile:

 1. Jakość kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem efektywnie funkcjonującego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (WSZJK);
 2. Internacjonalizacja w szkołach wyższych i jej narzędzia;
 3. Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami KRK.

Zdjęcia z wydarzenia:

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99