Menu

Rekrutacje

Czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć problem z rekrutacją pracowników?


Od ponad 20 lat z sukcesem oferujemy usługi rekrutacyjne, dzięki czemu usprawniamy pracę firm, redukujemy kosztyoszczędzamy czas. Nasza wysoka skuteczność jest oparta na wytrwałości i zaangażowaniu konsultantów, którzy zawsze znajdują kandydatów spełniających oczekiwania Klienta. Zatrudnienie kompetentnych i zaangażowanych pracowników, których osobowość jest dopasowana do kultury organizacyjnej firmy, gwarantuje doskonałe zrozumienie przez nich celów i wartości organizacji, a przez to efektywność pracy i lojalność wobec pracodawcy.

  1. Przedstawieni przez nas kandydaci objęci są gwarancją wynikającą ze szczególnej staranności w procesie ich oceny i doboru.

  2. Negocjujemy warunki i utrzymujemy zainteresowanie kandydatów nawet przy bardzo sformalizowanych procedurach akceptacji w firmach.

  3. Gwarantujemy optymalizację procesu rekrutacji poprzez działania wielokierunkowe oraz minimalizację pomyłki rekrutacyjnej.

  4. Działamy w absolutnej dyskrecji.

  5. Na każdym etapie blisko współpracujemy z Klientem.

NASZA SPECJALIZACJA

IDES rekrutuje pracowników, którzy współuczestniczą w tworzeniu i umacnianiu pozycji firmy w działach sprzedażowych / handlowych, logistycznych i magazynowych, zakupowych, projektowych, marketingowych, produkcyjnych, jakościowych, rozwoju, ochrony środowiska, informatycznych, finansowych, administracyjnych, personalnych. Pozyskujemy pracowników do obejmowania stanowisk na szczeblu zarządczym, menadżerskim, specjalistycznym oraz pracowników samodzielnych i asystentów.

Poza rekrutacjami na stanowiska standardowe specjalizujemy się w pozyskiwaniu kandydatów na stanowiska wysoko specjalistyczne, z różnych branż i kręgów językowych.

Dysnonujemy własną bazą kandydatów.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99