Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Budownictwo i wykonawstwo poszukuje kandydatów na stanowisko

Regionalny Koordynator Projektów Inwestycyjnych - Polska PołudniowaMiejsce pracy: Polska Południowa

Zadania / obowiązki:
 • Zbieranie i systematyzowanie informacji o projektowanych inwestycjach budowlanych, poszukiwanie możliwości zastosowań systemów oferowanych przez firmę.
 • Realizacja założonego budżetu sprzedażowego poprzez poszukiwanie nowych kontaktów handlowych i pozyskiwanie klientów, w tym w szczególności budowanie relacji biznesowych z Inwestorami, Generalnymi Wykonawcami oraz Architektami.
 • Stała współpraca z Inwestorami, Generalnymi Wykonawcami i Architektami. 
 • Penetracja rynku, rozpoznanie konkurencji.
 • Prezentacje systemowe dla Architektów, Inwestorów, Generalnych Wykonawców.
 • Aktywny udział w promocji produktów oferowanych przez firmę (prezentacje, konferencje, eventy, targi branżowe).

Oczekiwania:
 • Kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży inwestycyjnej (w oparciu o Inwestorów, Architektów i Generalnych Wykonawców).
 • Doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu nowych Klientów.
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji biznesowych.
 • Nastawienie na realizację celów.
 • Duża samodzielność. 
 • Gotowość do podróży służbowych w rejonie.
 • Prawo jazdy kat. B.

Firma oferuje:
 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, 
 • Wysokie premie uzależnione od wyników, 
 • Dużą samodzielność w pracy. Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99