Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł opakowaniowy poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds.BHP w firmie produkcyjnejMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez nadzór, kontrolę i doradztwo w tym zakresie
 • Wdrażanie wewnątrzkorporacyjnych standardów związanych z bezpieczeństwem
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP, poprzez przeprowadzane osobiście inspekcje, koordynację programu audytów behawioralnych oraz analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Uczestniczenie w auditach obszarów i procesów (po stronie auditującej i auditowanej)  
 • Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia o służbie BHP
 • Podejmowanie działań w zakresie ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w celu poprawy warunków pracy
 • Reprezentowanie zakładu przy czynnościach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (PIP, Sanepid, PSP, UDT) związanych z BHP
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • Prowadzenie rejestrów, kompletacja i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymogów BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych  procesach produkcyjnych
 • Udział w sporządzaniu  wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz standardów dotyczących BHP
 • Udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa
 • Współuczestniczenie w pracach zespołu badającego przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne

Oczekiwania:
 • Doświadczenie w międzynarodowej firmie produkcyjnej o wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – BHP
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Doświadczenie w firmie produkcyjnej min. 2 lata
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p.poż.
 • Rzetelność i skrupulatność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018

Firma oferuje:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, atrakcyjny, wieloskładnikowy system premiowania, tzw. „trzynastkę”
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę bezpośrednio w firmie
 • Pakiet dodatkowych świadczeń: świeże owoce, bony na święta, pikniki rodzinne
 • Bezpłatna opieka medyczna Medicover, dofinansowanie do Benefit Multisport, ubezpieczenie grupowe NNW
 • Dodatkowo w naszej firmie działa System Poleceń – rekomendując 3 znajomych możesz zarobić nawet 2400 zł brutto
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach językowych oraz dofinansowania do wybranych kursów, szkół
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego po roku pracyInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99