Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł metalowy poszukuje kandydatów na stanowisko

Menedżer Działu Finansowo-Księgowego/ Główny KsięgowyMiejsce pracy: Toruń

Zadania / obowiązki:


• Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji i rozliczeń podatkowych spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
• Zapewnienie pełnego cyklu księgowego zgodnie z zasadami grupy i przepisami
• Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz i raportów na potrzeby firmy w ustalonych terminach
• Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont oraz procedury księgowe i podatkowe
• Utrzymanie zgodności wszystkich kont bilansowych dla celów finansowych lub podatkowych
• Monitorowanie i rejestrowanie transakcji finansowych zgodnie z zasadami i przepisami firmy
• Raportowanie dla instytucji zewnętrznych wymagane przez prawo
• Nadzór nad przepływem dokumentów księgowych
• Pomoc w przygotowaniu budżetu poprzez dostarczenie niezbędnych informacji / raportów i przygotowanie wymaganych dokumentów
• Przygotowywanie raportów finansowych, sprawozdań i analiz dla menedżerów
• Codzienna współpraca z innymi działami na różnych poziomach struktury organizacyjnej
• Identyfikacja możliwości usprawnienia procesu w celu dalszego usprawnienia zadań księgowych, zwiększenia wydajności itp.
• Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zespołem księgowym


Oczekiwania:


• Wykształcenie wyższe (rachunkowość/finanse lub pokrewne)
• Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej jest niezbędne
• Min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
• Szeroka wiedza z zakresu rachunkowości
• Umiejętność interpretowania  i analizowania sprawozdań finansowych
• Silne umiejętności analityczne
• Gotowość do poszukiwania rozwiązań
• Orientacja na wyniki
• Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
• Dobra znajomość MS Office
• Dobra organizacja pracy


Firma oferuje:


• Stabilną prace w rozwojowej firmie
• Niezbędne narzędzia pracy
• Przyjazną atmosferę pracy
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99