Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Handel hurtowy i detalaliczny (sklepy i hurtownie) poszukuje kandydatów na stanowisko

Technik ObiektuMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Utrzymanie ciągłości pracy i sprawności urządzeń, systemów, instalacji obiektu i innego wyposażenia obiektu
 • Bieżące usuwanie awarii i usterek
 • Przygotowanie raportów z prac serwisowych, inspekcji
 • Obsługa ubezpieczeń dotyczących awarii i szkód na wyposażeniu najemców
 • Nadzorowanie terminów przeglądów i serwisów urządzeń i wyposażenia
 • Sprawowanie nadzoru nad pracami firm zewnętrznych na terenie obiektu (prace remontowe, serwisowe, adaptacyjne)
 • Zbieranie i weryfikacja odczytów mediów dla budynku i poszczególnych najemców oraz przygotowanie rozliczenia z najemcami
 • Przekazywanie i odbiór lokali najemców (we współpracy z pracownikiem administracji)
 • Nadzór nad składowaniem materiałów, sprzętów, innego wyposażenia i jego zabezpieczenie
 • Nadzór nad pracami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi
 • Codzienna kontrola systemów: automatyki budynkowej BMS i ppoż.

Oczekiwania:
 • Znajomość zagadnień ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz zasad funkcjonowania instalacji bezpieczeństwa pożarowego 
 • Znajomość zagadnień związanych z obsługą instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych
 • Znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Wykształcenie techniczne
 • Samodzielność i odpowiedzialność za zadania
 • Uprawnienia SEP (eksploatacyjne i dozorowe) powyżej 1 kV, uprawnienia G2E - mile widziane

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wsparcie merytoryczne
 • Możliwość rozwoju
 • Dofinansowanie do kursów językowych 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • PremieInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99