Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Ochrona Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Ochrony ŚrodowiskaMiejsce pracy: Wrocław

Zadania / obowiązki:


• Wspieranie działań w zakresie prowadzenia projektów na rzecz francuskich Klientów
• Monitorowanie rynków
• Pozyskiwanie Klientów z Polski
• Koordynacja współpracy z partnerami firmy m.in. firmami budowlanymi, biurami projektów


Oczekiwania:


• Wykształcenie wyższe, preferowane: Inżynieria/ Ochrona Środowiska, Energetyka, Organizacja i Zarządzanie lub zbliżone
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość języka francuskiego w stopniu komunikatywnym
• Bardzo dobra znajomość MS Office
• Znajomość obsługi programu AutoCAD
• Znajomość polskiego rynku gospodarki odpadami i energii
• Prawo jazdy (niezbędne)
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• Rozwinięte umiejętności negocjacyjne i menedżerskie
• Samodzielność i kreatywność w działaniu
• Wysoka kultura osobista
• Umiejętność podejmowania szybkich decyzji


Firma oferuje:


• Elastyczne godziny pracy
• Dofinansowanie do szkoleń/ kursów językowych
• Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych doświadczeń
• Pracę w miłej atmosferze
• Dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji
 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99