Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Usługi księgowe i podatkowe poszukuje kandydatów na stanowisko

Finance ManagerMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:

·         Współpraca z klientem wewnętrznym w obszarze zagadnień finansowo-księgowych, podatkowych (identyfikacja i analiza zagadnień oraz przedstawienie klientowi propozycji działań).

·         Organizacja i prowadzenie procesów Due Diligence.

·         Inicjowanie nowych oraz uczestniczenie w realizowaniu istniejących już projektów dla klienta wewnętrznego.

·         Nadzór nad prawidłowym, terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem usług na rzecz klienta.

·         Uczestniczenie w spotkaniach z kluczową kadrą klienta i Zarządem.

·         Badanie satysfakcji klienta

·         Monitorowanie otwartych kwestii w obszarze współpracy spółki/klienta oraz adresowanie tematów do realizujących usług komórek.

·         Prowadzenie procesu wyceny, tworzenia oferty i budowania umów SLA.


Oczekiwania:

·         Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki ekonomiczne lub pokrewne).

·         3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy.

·         Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF.

·         Doświadczenie w obsłudze klienta i prowadzeniu projektów rozwojowych w branży BPO lub w Międzynarodowych firmach Consultingowych (mile widziane).

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

·         Znajomość MS Office na poziomie średniozaawansowanym.

·         Mile widziane uprawnienia ACCA oraz certyfikat Biegłego Rewidenta.


Firma oferuje:

·         Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach.

·         Realny wpływ na rozwój firmy.

·         Stabilność zatrudnienia w rozwijającej się firmie.

·         Rozwój kompetencji i poszerzanie wiedzy.

·         Pakiet benefitów pozapłacowych: prywatna opieka medyczna, wsparcie aktywności fizycznej, strefa relaksu i wiele innych.

·         Elastyczne godziny pracy.
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99