Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier JakościMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Stała współpraca z Klientem (identyfikacja wymagań Klienta, obsługa reklamacji);
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi odnośnie wymagań klienta;
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej;
 • Analiza i zatwierdzanie produktów i półproduktów;
 • Ustalanie kryteriów akceptacji produktu;
 • Szkolenie pracowników pod kątem jakości produktu oraz zgodności z procedurami jakościowymi;
 • Przeprowadzanie kontroli wymiarowej i badania funkcjonalności wyrobu.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane na kierunku zarządzanie jakością);
 • Mile widziane doświadczenie w dziale jakości w branży automotive;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację  (warunek konieczny)
 • Wiedza z zakresu norm ISO TS 16949;
 • Mile widziana znajomość narzędzi jakościowych:  FMEA, 8D, pareto;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (wizyty u Klientów);
 • Wysoka kultura osobista.

Firma oferuje:
 • Umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze jakościowym – kompleksowe szkolenie wstępne;
 • Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Szeroki pakiet benefitów;
 • Przyjazną atmosferę pracy.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99