Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł spożywczy poszukuje kandydatów na stanowisko

Koordynator ds. jakościMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:

• prowadzenie dokumentacji wdrożonych systemów jakości i bezpieczeństwa żywności opartych na standardach GSFI ( HACCP, IFS) oraz RSPO/UTZ;
• monitorowanie wskaźników jakościowych i przygotowywanie raportów (KPI);
• kontrola procesu produkcji pod kątem zgodności ze standardami jakościowymi;
• blokowanie wyrobów niezgodnych oraz analiza przyczyn źródłowych niezgodności;
• blokowanie surowców niezgodnych oraz składanie reklamacji do dostawców;
• zarządzanie, udzielanie odpowiedzi oraz analiza reklamacji klientów;
• przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemowych i audytów higieny;
• reprezentowanie firmy na audytach systemowych, klientów oraz podczas inspekcji państwowych jednostek nadzorujących;
• prowadzenie szkoleń z zakresu GMP/GHP, systemów jakości i bezpieczeństwa żywności CCP;
​• prowadzenie procesów analizy informacji od klientów dot. jakości produktów.


Oczekiwania:

• wykształcenie wyższe, o kierunku: Zarzadzanie Jakością, Technologia Żywności, Menedżer Jakości;
• min 3 lata doświadczenia w pracy w branży spożywczej z wdrożonym systemem HACCP, IFS;
• znajomość MS Office;
• znajomość języka angielskiego;
• znajomość standardów jakościowych: HACCP, IFS,BRC;
• uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001, FSSC 22000, IFS, BRC - będzie dodatkowym atutem;
​• znajomość SAP, Devex, MS Sharepoint – będzie dodatkowym atutem


Firma oferuje:

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony;
• możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwa w szkoleniach i projektach międzynarodowych;
• przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym zespole;
​• prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karty multisport i inne benefity.
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99