Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Mechanik w dziale URMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn, urządzeń i instalacji w ramach realizacji powierzonych zadań;
 • Wykonywanie napraw i prac prewencyjnych na liniach produkcyjnych;
 • Planowanie zakupu części zamiennych w podległym obszarze odpowiedzialności;
 • Wykonywanie przeglądów planowych oraz oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji;
 • Współpraca i udział w pracach prowadzonych przez cały zespół zmianowy UR w celu zapewnienia max. dostępności instalacji;
 • Przestrzeganie przepisów BHP, p/poż oraz polityki ZSZ.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane: mechaniczne);
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z systemami informatycznymi;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • Umiejętność analitycznego myślenia w celu szybkiego ustalania przyczyn niesprawności;
 • Znajomość budowy i zasad działania maszyn (pompy, motoreduktory, transportery, itp.);
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość programów SAP R3, CMMS;
 • Uprawnienia eksploatacyjne (E2);
 • Wiedza z innych branż jak automatyka, hydraulika.

Firma oferuje:
 • Pracę na stanowisku posiadającym realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój zakładu produkcyjnego;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród;
 • Interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Profesjonalny system szkoleń;
 • Szeroki pakiet socjalny (m.in. Multisport, fundusz pożyczkowy, bilety na imprezy kulturalno- oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne i zeszytowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, paczki świąteczne dla dzieci, wycieczki);
 • Możliwości rozwoju zawodowego w ramach międzynarodowego koncernu.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99