Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł energetyczny i ciepłowniczy poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier Telekomunikacji/Łączności z uprawnieniami budowlanymiMiejsce pracy: województwo dolnośląskie

Zadania / obowiązki:
 • nadzór nad pracami telekomunikacyjnymi przy budowie układu nawęglania bloku energetycznego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentacji powykonawczej

Oczekiwania:
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja)
 • aktualne uprawnienia budowlane
 • praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i telekomunikacyjnego
 • gotowosć do pracy w Turowie (województwo dolnośląskie) do końca  2019 roku
 • dyspozycyjność i mobilność - możliwość kontynuowania współpracy na innych projektach na terenie Polski i za granicą
 • znajomość pakietu MS Office
 • czynne prawo jazdy kat.B
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • elastyczności i otwartość na zmiany
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy

Firma oferuje:
 • zatrudnienie na umowę o pracę lub na zasadzie B2B
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość pracy na ciekawych projektach na terenie całej PolskiInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99