Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Budownictwo i wykonawstwo poszukuje kandydatów na stanowisko

Asystent w Dziale Technicznym/Konserwator obiektuMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Wsparcie w bieżącej obsłudze budynków w celu zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania
 • Bieżące reagowanie na pojawiające się awarie
 • Zapewnienie ciągłej sprawności elementów budynków, dróg, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji nawiewnej i wywiewnej oraz instalacji grzewczych przy wsparciu odpowiednich specjalistów oraz zespołu pracowników wykonawczych
 • Zlecanie okresowych przeglądów budynków oraz pomoc w prowadzeniu dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i przeglądowej obiektów
 • Organizacja zleceń wewnętrznych np. prace remontowe budynku, instalacja klimatyzacji (współpraca z firmami zewnętrznymi)
 • Współpraca z Dozorem Technicznym oraz firmami zewnętrznymi
 • Pomoc w sporządzaniu raportów, kosztorysów, projektów, realizacji zamówień publicznych

Oczekiwania:
 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Umiejętności tzw. „złotej rączki”
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Przynajmniej podstawowa znajomość pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność, samodzielność w działaniu
 • Nastawienie na współpracę, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Otwartość na naukę i zdobywanie nowych umiejętności

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących eksploatacji budynków
 • Znajomość języka angielskiego
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:
 • Umowa o prace bezpośrednio z Pracodawcą
 • Możliwość długoterminowego i stabilnego zatrudnienia
 • Benefity finansowe i pozafinansowe  
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pełne wdrożenie w obowiązki
 • Nieformalna i serdeczna atmosfera w miejscu pracyInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99