Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł spożywczy poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor ds. sprzedaży i marketinguMiejsce pracy: okolice Łodzi

Zadania / obowiązki:
 • Opracowywanie i realizacja planów sprzedaży
 • Tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży produktów
 • Analiza rynku – ocena zagrożeń i szans, wnioskowanie, podejmowanie działań
 • Raportowanie efektywności podejmowanych działań
 • Budowanie strategii marketingowej firmy i czynny udział w jej wdrożeniu oraz rozwój nowych możliwości biznesowych
 • Kontrola realizacji wdrożonej strategii oraz ocena efektywności w odniesieniu do wyników sprzedaży
 • Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing (monitorowanie realizacji celów, KPI)
 • Budowa atrakcyjnego wizerunku firmy w kontaktach zewnętrznych

Oczekiwania:
 • Doświadczenie w branży FMCG
 • Wykształcenie wyższe w zakresie marketingu i zarządzania, sprzedaży lub pokrewne
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku lub o podobnym zakresie obowiązków
 • Wiedza o rynku dystrybucyjnym
 • Doświadczenie w tworzeniu i implementacji strategii sprzedaży oraz marketingu
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Umiejętność budowania relacji i współpracy w zespole
 • Doświadczenie w zarządzaniu rozproszoną strukturą zespołów sprzedażowych
 • Umiejętność budowania relacji z klientami i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z klientem strategicznym
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • Silne nastawianie na realizację celów oraz wytrwałość i konsekwencja
 • Otwartość i dynamika pracy
 • Zdolności analityczne oraz umiejętność wnioskowania
 • Silnie rozwinięte zdolności interpersonalne

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Karta OK System
 • Szkolenia językowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych doświadczeń
 • Pracę w dobrej atmosferzeInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99