Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Budownictwo i wykonawstwo poszukuje kandydatów na stanowisko

Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: Poznań

Zadania / obowiązki:
 • aktywna sprzedaż produktów;
 • obsługa bieżących zamówień;
 • pozyskiwanie nowych klientów inwestycyjnych;
 • analiza potrzeb rynku i przygotowywanie ofert;
 • negocjacje i podpisywanie umów;
 • utrzymywanie dobrych relacji z klientami;
 • prezentacje produktów dla klientów;
 • realizacja założonych celów sprzedażowych.

Oczekiwania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok;
 • znajomość branży technicznej;
 • motywacja do pracy i determinacja w osiąganiu celów;
 • dobra organizacja pracy;
 • zdolności interpersonalne w nawiązywaniu relacji biznesowych;
 • zaradność i samodzielność w działaniu;
 • dobra obsługa pakietu MS OFFICE;
 • prawo jazdy kat. B.

Firma oferuje:
 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie zasadnicze + system prowizyjny;
 • samodzielność i odpowiedzialność przy realizacji zadań;
 • możliwość uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • samochód służbowy;
 • niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99