Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHPMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, proponowanie wyeliminowania uchybień, doradztwo BHP.
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i poprawie stanu BHP i Ppoż.
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowych urządzeń.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych.
 • Prowadzenie szkoleń i dokumnetacji BHP.
 • Dokonywanie rocznych analiz i podsumowań dotyczących stanu BHP.
 • Organizacja i nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami.
 • Sporządzanie wykazów zawierających informacje i dane w zakresie koszystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 • Obliczanie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 • Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz WIOŚ.

Oczekiwania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 • Doświadczenie w firmie produkcyjnej mile widziane.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (BHP/ ochrona środowiska). Mile widziane wykształcenie związane z ochroną środowiska lub ukończone kursy.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca raportowanie oraz komunikację (min. B1).
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy.

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Praca w środowisku międzynarodowym,
 • Dodatkowa premia za realizację celów.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w formie kursów, szkoleń,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Bardzo dobra atmosfera pracy.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99