Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Usługi księgowe i podatkowe poszukuje kandydatów na stanowisko

Manager ds. strategicznychMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Udział/prowadzenie projektów w obszarze strategicznych inicjatyw na pograniczu finansów oraz biznesu, w tym związanych z nabyciem/sprzedażą spółek w grupie kapitałowej (m.in. due diligence), pozyskiwaniem środków na finansowanie rozwoju.
 • Wsparcie w obszarze nadzoru właścicielskiego dla spółki holdingowej i spółek zależnych.
 • Monitoring potransakcyjny (raportowanie obowiązków wynikających z umów kredytowych oraz umów inwestycyjnych).
 • Utrzymywanie relacji z interesariuszami wewnątrz (na poziomie Zarządów i Kluczowych Managerów Spółek), jak również na zewnątrz (doradcy) organizacji.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów, ekonomii, controllingu i/lub rachunkowości.
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z analizą finansową, raportowaniem finansowym, rachunkowością zarządczą.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne.
 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów i zorientowanie na cele biznesowe.
 • Sprawne posługiwanie się programami pakietu MS Office.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1).
 • Doświadczenie w grupie kapitałowej oraz znajomość charakteru działalności linii biznesowych – mile widziana.
 • Umiejętność zarządzania projektami – mile widziana.

Firma oferuje:
 • Dołączenie do zespołu ds. projektów strategicznych, bezpośrednią współpracę z doświadczonymi managerami.
 • Zdobycie szerokiego doświadczenia w zakresie: zarządzania projektami, procesu zakupów i sprzedaży spółek, pozyskiwania finansowania oraz współpracy międzynarodowej.
 • System kafeteryjny; prywatna opieka medyczna, karta sportowa, itp.
 • Stabilne zatrudnienie w dużej grupie kapitałowej. Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99