Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

IT ManagerMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:

• Odpowiedzialność za działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w fabryce,
• Odpowiedzialność za sprawne i bezawaryjne działanie oraz rozwój lokalnego Data Center,
• Odpowiedzialność za ciągłość działania systemów ERP,
•Optymalne zarządzanie zasobami IT: systemami IT, danymi organizacji, infrastrukturą IT oraz zespołem IT,
• Dopasowanie strategiczne lokalnych systemów IT z wymaganiami i strategią Grupy Total,
• Optymalne zarządzanie budżetu IT i dostawcami usług IT,
• Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w oparciu o systemy ERP i inne;
• Zarządzanie szkoleniami z zakresu systemów IT;
• Współpraca z innymi działami w firmie przy projektowaniu i optymalizacji narzędzi informatycznych;
•Współodpowiedzialność za jakość końcowego systemu pod kątem spełniania przez niego zdefiniowanych potrzeb biznesowych;
• Zapewnienie ciągłego wsparcia użytkownikom końcowym;
• Odpowiedzialność za dokumentowanie zmian dokonywanych w administrowanym środowisku.


Oczekiwania:

• Doświadczenie min. 5 –letnie w Dziale IT, w tym kierowanie zespołem IT,
• Praktyczna znajomość stosowania umiejętności menedżerskich,
• Podstawowa znajomość zarządzania bezpieczeństwem systemów oraz zagadnień SOX/SOD,
• Znajomość stosowania praktyk ITIL,
•Podstawowa znajomość zagadnień administracji LAN/WAN, systemów serwerowych i telekomunikacyjnych,
• Znajomość zarządzania projektami IT,
• Praktyczne umiejętności prognozowania i zarządzania budżetem IT,
• Znajomość zagadnień administracji systemów ERP/II (znajomość systemów opartych o OS/400, mile widziana);
• Znajomość obsługi OS/400 w zakresie operatorskim podstawowym;
• Podstawowa znajomość technologii oprogramowania na AS/400 (znajomość: CL, RPG, Query/400, QM, SQL mile widziana);
• Znajomość narzędzia MS Share Point (znajomość tworzenia lub administrowania stron share point mile widziana)
• Wymagane analityczne umiejętności w pracy;
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego.


Firma oferuje:Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99