Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Bankowość i finanse poszukuje kandydatów na stanowisko

Księgowa/KsięgowyMiejsce pracy: Łodź

Zadania / obowiązki:
 • prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z przepisami rachunkowymi (Ustawa o Rachunkowości) i podatkowymi (możliwe wsparcie merytoryczne z biura rachunkowego)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • dekretowanie i  księgowanie dokumentów
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, naliczanie amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych
 • rozliczanie delegacji  służbowych pracowników
 • przygotowanie faktur sprzedaży
 • bieżąca analiza sald kont księgi głównej oraz uzgadnianie sald kont rozrachunkowych
 • przygotowanie comiesięcznych sprawozdań finansowych do spółki – matki
 • realizacja przelewów
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, KRS) oraz z audytorami zewnętrznymi
 • przygotowanie sprawozdań do instytucji zewnętrznych (GUS)
 • monitorowanie zmian w przepisach

Oczekiwania:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Księgowej/Księgowego
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z controllingiem finansowym
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • wychodzenie z inicjatywą - np. proponowanie zmian w funkcjonowaniu działu, reorganizacja procesów
 • elastyczność w działaniu

 


Firma oferuje:
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozowju zawodowego i zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • dodatkowe benefity jak dofinansowanie do wakacji, kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, paczki na święta,Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99