Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży poszukuje kandydatów na stanowisko

Manager ds. rozwoju produktu (druk sitowy)Miejsce pracy: Kleszczów

Zadania / obowiązki:
 • rozwinięcie usług sitodrukowych jako nowego profilu działalności firmy
 • zbudowanie szerokiego zaplecza Klientów także zagranicznych 
 • pozyskiwanie zamówień (firmy, przetargi)
 • organizacja pracy i nadzór pracowników wykonujących nadruki

Oczekiwania:
 • znajomość branży sitodrukowej
 • praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania sitodruku na rynku
 • doświadczenie w pracy w obszarze druku sitowego
 • umiejętności sprzedażowe
 • zdolności mediacyjne
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • dobra organizacja czasu pracy
 • odporność na stres
 • samodyscyplina
 • znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat.B

Firma oferuje:
 • możliwość realnego wpływu na rozwój firmy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź kontrakt managerski
 • wynagrodzenie podstawowe plus premia
 • niezbędne narzędzia pracy
 •  ubezpieczenie na życieInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99