Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Internships - Market ResearchMiejsce pracy: Stryków

Zadania / obowiązki:
 • Collecting data on consumers, competitors and market place and consolidating information into actionable items, reports and presentation
 • Understanding business objectives and designing surveys to discover prospective customers’ preferences
 • Compiling analyzing and interpreting data to identify
 • Performing valid and reliable market research SWOT analysis
 • Interpreting data, formulating reports and proposing  recommendations
 • Using online market research
 • Providing competitive analysis on various companies’ market offerings, identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation

Oczekiwania:
 • Fluent Polish and English
 • Business or management final year of bachelor's studies
 • Availably  40 hours per week (with possibility to fit to your study)
 • Business awareness;
 • Strong written and oral communication skills;
 • Good analytical/numerical skills, accuracy and attention to detail;
 • The ability to use initiative, creativity and problem-solving skills;
 • Excellent organizational and  teamwork skills;
 • Very good knowledge of MS Power Point, Excel
 • Pre-entry experience in areas such as research, statistical data analysis and interview techniques will be helpful.

Firma oferuje:
 • Exciting job in multinational Company
 • Participation in international project
 • Short-term contracts (for project) with the possibility of extension
 • Attractive benefits package i.e private medical care, OK System sports card and more
 • Opportunity to develop and grow through experience and exposure
 • Great and challenging atmosphereInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99