Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier jakości z językiem francuskimMiejsce pracy: Dębica

Zadania / obowiązki:
 • Zapewnienie jakości produkowanego wyrobu
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi nad ciągłym doskonaleniem procesu produkcyjnego pod względem jakościowym
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej (control plan, proces flow, instrukcje kontroli dla pracowników)
 • Analiza reklamacji klienta w tym: powołanie grypy roboczej analizującej problem, zaproponowanie działań korygujących oraz nadzór nad ich realizacją)
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, audytów wyrobu gotowego oraz stanowiskowych
 • Przeprowadzanie działań korygująco – zapobiegawczych po audytach wewnętrznych
 • Nadzór nad realizacją działań korygująco – zapobiegawczych
 • Szkolenie pracowników z dokumentacji jakościowej

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (zarządzanie jakością)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w kontakcie z klientem
 • Dobra znajomość języka francuskiego
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne

 

 •  
 •  

Firma oferuje:
 • Miłą atmosferę i dużą autonomię
 • Rozwój kompetencji w ramach polityki szkoleniowej formy
 • Pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna, kursy językowe)Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99