Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier jakości z językiem francuskimMiejsce pracy: Dębica

Zadania / obowiązki:
 • Zapewnienie jakości produkowanego wyrobu
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi nad ciągłym doskonaleniem procesu produkcyjnego pod względem jakościowym
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej (control plan, proces flow, instrukcje kontroli dla pracowników)
 • Analiza reklamacji klienta w tym: powołanie grypy roboczej analizującej problem, zaproponowanie działań korygujących oraz nadzór nad ich realizacją)
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, audytów wyrobu gotowego oraz stanowiskowych
 • Przeprowadzanie działań korygująco – zapobiegawczych po audytach wewnętrznych
 • Nadzór nad realizacją działań korygująco – zapobiegawczych
 • Szkolenie pracowników z dokumentacji jakościowej

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (zarządzanie jakością)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w kontakcie z klientem
 • Dobra znajomość języka francuskiego
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne

 

 •  
 •  

Firma oferuje:
 • Miłą atmosferę i dużą autonomię
 • Rozwój kompetencji w ramach polityki szkoleniowej formy
 • Pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna, kursy językowe)


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury IJ/11/2017/ASZ/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99