Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł maszynowo-inżynieryjny poszukuje kandydatów na stanowisko

Sales Manager (Poland & CEEC)Miejsce pracy: Wola Krzysztoporska

Zadania / obowiązki:
 • Drive customer satisfaction, new solutions, service and systems sales in the region
 • Define sales and service strategy; identify & exploit sales opportunity for region
 • Lead local technical sales and the Sales Project Management
 • Ensure that growth opportunities & profits are systematically discovered, exploited and optimized
 • Build and maintain customer relationship
 • Bring the voice of customer into the organization
 • Systematically identify and exploit new business opportunities
 • Support market and competitor intelligence
 • Support commercial and technical risk mgmt.
 • Support Project Management  and order executions teams in the OTC process
 • Collect customer needs/enquiry data and support applications engineering in offer preparation

Oczekiwania:
 • Bachelor/Master degree in Engineering,  Automation/IT or comparable education with appropriate working experience
 • Minimum 5 years operative experience in B2B Sales of Automation solutions for major industrial sectors (Pulp & Paper, Oil & Gas, Hydropower)
 • Experience in sales processes & CRM Systems
 • Excellent communicator with team working skills, problem solving competence and ability to work independently and result-oriented
 • Excellent Polish and English language skills (spoken and written) and willingness to travel international (especially CZ, SK, HU)

Firma oferuje:
 • Stable employment
 • Attractive salary: base plus bonus system
 • Necessary tools for the job 
 • Work in the professional and friendly team
 • Professional development opportunity 
 • Experience in international environment 

 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99