Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Budownictwo i wykonawstwo poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik BudowyMiejsce pracy: woj. łódzkie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie

Zadania / obowiązki:
 • Koordynowanie pracą podległych pracowników
 • Kierowanie budową, prowadzenie dokumentacji budowy
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym
 • Kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP
 • Prowadzenie analizy postępu robót
 • Monitoring kosztów budowy
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Analiza i nadzór nad dokumentacją powykonawczą oraz odbiorową
 • Współpraca z inwestorem, projektantami, zespołami technicznymi
 • Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Oczekiwania:
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe- budownictwo
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Znajomość oprogramowania Norma Pro, Auto-Cad, MS Office (MS Project)
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana
 • Umiejętności planowania oraz analityczne 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, w warunkach dużej zmienności
 • Dyspozycyjność
 • Duża samodzielność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ciekawe obowiązki i możliwości rozwoju
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury KB/POL/102017 (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99