Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Działu TechnicznegoMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego
 • Planowanie, organizacja oraz koordynacja pracy działu technicznego
 • Organizacja i realizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych
 • Odpwiedzialność za właściwy stan maszyn i urządzeń
 • Odpowiedzialność za właściwy stan instalacji
 • Odpowiedzialnść za zaopatrzenie zakładu produkcyjnego w media (prąd, para, sprężone powietrze, woda chłodząca)
 • Organizacja, nadzorowanie oraz rozliczanie prac z obszaru utrzymania ruchu,wykonywanych przez podległych pracowników
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu, delegowanie i egzekwowanie zadań, podział kompetencji w ramach realizowanych projektów, rozliczanie pracy, premiowanie pracowników
 • Tworzenie wizji i strategii rozwoju działu technicznego, zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu
 • Odpowiedzialność za właściwy przepływ informacji pomiędzy działem technicznym a resztą przedsiębiorstwa

 


Oczekiwania:

 

 • Wykształcenie wyższe, techniczne 
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego 
 • Prawo jazdy kat.B
 • Biegłość w pakiecie Office 
 • Znajomość zagadnień technicznych w obszarze utrzymania ruchu
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Silne zdolności  przywódcze
 • Samodzielność
 •  Zorientowanie na cele
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność

Firma oferuje:
 • Przyjazną atmosferę w pracy w dynamicznie rozwijającej się i będącej liderem w branży firmie 
 • Wynagrodzenie plus premia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia 


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury KDT/09/17/ASZ (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99