Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Budownictwo i wykonawstwo poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier specjalista ds. kontraktów budowlanychMiejsce pracy: Radomsko

Zadania / obowiązki:

• Wykształcenie techniczne (ze znajomością Prawa Budowlanego);
• Mile widziana znajomość zagadnień technicznych z dziedziny budownictwa;
• Doświadczenie w obszarze zamówień, w przygotowaniach dokumentacji przetargowej;
• Doświadczenie w zakresie prowadzenia administracji biurowej;
• Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego; 
• Umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej;
• Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
• Prawo jazdy kat. B warunek konieczny.


Oczekiwania:

• Wykształcenie techniczne (ze znajomością Prawa Budowlanego);
• Mile widziana znajomość zagadnień technicznych z dziedziny budownictwa;
• Doświadczenie w obszarze zamówień, w przygotowaniach dokumentacji przetargowej;
• Doświadczenie w zakresie prowadzenia administracji biurowej;
• Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego; 
• Umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej;
• Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
• Prawo jazdy kat. B warunek konieczny.


Firma oferuje:

• Dużą samodzielność i odpowiedzialność;
• Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie;
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Ciekawe obowiązki i możliwości rozwoju;
• Niezbędne narzędzia pracy.W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury IKB/RAD/072017 (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99