Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier ProduktuMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Monitorowanie zmian inżynieryjnych za pomocą dedykowanego systemu;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznych;
 • Posługiwanie się rysunkami technicznymi;
 • Prowadzenie spotkań dotyczących zmian inżynieryjnych z działami logistyki, jakości, engineeringu, produkcji, controllingu;
 • Koordynacja zadań powierzonych osobom z poszczególnych działów;
 • Powiadamianie i nadzór nad wprowadzaną zmianą;
 • Rejestrowanie kosztów związanych z wprowadzeniem zmiany inż.;
 • Aktualizacja BOM w SAP;
 • Kontakt z dostawcami oraz klientem;
 • Współpraca z działami wspomagającymi.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe (elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka);
 • Doświadczenie w zarządzaniu Lean Manufacturing;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Firma oferuje:
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej organizacji;
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99