Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. zakupówMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Organizowanie i koordynowanie wewnętrznych działań optymalizacji procesu zakupów surowców oraz grupy Goods & Services;
 • Realizowanie procedury zakupów w zakresie planowania zakupów surowców oraz z grupy Goods & Services, wyceny materiałów, przygotowywania zamówień, sporządzania dokumentów zakupowych;
 • Doskonalenie procesu zakupów poprzez wybór dostawców i optymalizację bazy dostawców;
 • Negocjowanie warunków handlowych oraz ustalanie warunków współpracy;
 • Aktywne pozyskiwanie oraz weryfikacja nowych dostawców zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Ocena dostawców grupy Goods & Services oraz surowców;
 • Realizowanie planów oszczędnościowych, optymalizacja kosztów;
 • Administracja procesów zakupowych (m.in. wystawianie zamówień, zakładanie nowych kodów materiałowych, aktualizacja cenników);
 • Ustalanie źródła dostaw oraz warunków zakupu materiałów;
 • Organizacja materiałów na testy;
 • Dbałość o bieżący przepływ informacji oraz współpraca z Działami Logistyki i Planowania.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 – letnie doświadczenie w obszarze zakupów;
 • Doświadczenie w kontaktach z dostawcami polskimi, europejskimi i/lub z Dalekiego Wschodu;
 • Rozwinięte zdolności negocjacyjne i komunikacyjne oraz umiejętność budowania relacji biznesowych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie oraz w piśmie – mile wdziana znajomość języka francuskiego;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkusza Excel;
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz zmysł techniczny;
 • Umiejętność planowania, dobra organizacja pracy oraz dokładność;
 • Samodzielność w działaniu, inicjatywa oraz odpowiedzialność;
 • Znajomość branży automotive będzie dodatkowym atutem.

Firma oferuje:
 • Ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie o światowej renomie w branży motoryzacyjnej;
 • Współpracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Możliwość rozwoju i spełniania ambicji zawodowych;
 • Benefity pozapłacowe;Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99