Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

MagazynierMiejsce pracy: Dębica

Zadania / obowiązki:
 • przyjmuje dostawy surowców zgodnie z dokumentacją
 • rozmieszczenie produkty i surowce w magazynie
 • przygotowuje produkty gotowe do wysyłki do klienta zgodnie z dokumentacją
 • przeprowadza ruchy wewnątrz-magazynowe
 • przestrzega obowiązujących  zasad wydań wg FIFO

Oraz podobnie jak pracownik magazynu:

 • Zaopatruje produkcję w niezbędne surowce wg złożonego zapotrzebowania i zgodnie z wymaganiami produkcji
 • Odbiera towary z wydziałów produkcyjnych umieszcza je w wyznaczonych strefach w magazynie
 • Przeprowadza inwentaryzację w magazynie surowców i wyrobów gotowych
  • Obsługuje chłodnię mieszanek i/ lub magazyn chemiczny
  • Dba o ład i porządek w obszarze magazynu i całego zakładu

Oczekiwania:
 • obsługa wózków widłowych,

 • 9-12  m-cy pracy w magazynie,

 • znajomość dokumentów  magazynowych, znajomość FIFO,

 • umiejętność pracy w grupie, 

 • umiejętność przeprowadzania inwentaryzacji,

 • umiejętność czytania dokumentacji magazynowej,

 • umiejętność posługiwania się czytnikiem kodów kreskowych,

 • dokładność, sumienność;

   


Firma oferuje:
 • pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie

 • pracę w wielokulturowym środowisku

 • współpracę z zaangażowanym zespołem

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, pakiet kulturalno - oświatowy, bony na święta)W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury MG/DB/05/17 (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99