Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik ds. HRMiejsce pracy: woj. podkarpackie

Zadania / obowiązki:
 • Zarządzanie pracą działu (miękki i twardy HR),
 • Inicjowanie i wdrażanie procesów optymalizacyjnych w dziale,
 • Nadzór nad obsługą kadrowo-płacową realizowaną przez dział dla firmy,
 • Realizowanie polityki kadrowej w firmie,
 • Planowanie i kontrola realizacji budżetu działu,
 • Bieżąca kontrola przygotowywanej przez pracowników dokumentacji dla ZUS i organów podatkowych oraz GUS,
 • Nadzór nad współpracą z komornikiem, biurem aktuarialnym oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanej obsługi kadrowo-płacowej,
 • Rozmowy i negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • Współpraca z innymi działami spółki.

Oczekiwania:
 • Dośwaidczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata,
 • Doświadczenie z dziedziny Kadr i Płac min. 3 lata,
 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • Praktyczna znajomość Prawa Pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość pakietu MS Office.

Firma oferuje:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku,
 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawe wyzwania zawodowe,
 • Narzędzia pracy,
 • Mozliwość zapewnienia pobytu w hotelu przyzakładowym.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99